Tràmits

Descompte en la factura

Descompte de la factura

Per a les empreses i autònoms que hagin hagut d’aturar o reduir la seva activitat a causa de les mesures decretades pel Govern, s’ofereix un descompte en la factura de l’electricitat.

 -       El descompte per a les empreses o professionals que han hagut d’aturar la seva activitat és del 100%.

 -       El descompte per a les empreses o professionals que la seva activitat esta tancada oferint només un servei exclusiu de guàrdia o permanència és del 80%.

Per beneficiar-se d'aquest descompte cal sol•licitar-ho, enviant el formulari per correu electrònic a: nordandorra@nordandorra.ad

A fi de poder tractar la sol·licitud d'acollida a les tarifes elèctriques temporals s'ha d'enviar també el document "Declaració". Aquesta declaració ha d'enviar-se degudament emplenada a la companyia distribuïdora, acompanyada del formulari de sol·licitud.
També demanen, enviar la còpia del registre de comerç de l'adreça on es sol·licita el descompte. 

La rebaixa s’aplicarà a partir de la data de la sol·licitud. (No obstant això, per compensar els dies que s’hagin perdut entre l’aturada de l’activitat i la presentació de la sol·licitud de descompte, s’aplicarà la rebaixa als dies posteriors a la represa de l’activitat).

Descarregar_Formulari sollicitud descompte.pdf
Descarregar_declaracio.pdf
Alta

Documents necessaris per contractar el subministrament elèctric d’un habitatge:

 -       Butlletí de l’electricista

-       Certificat d’habitabilitat

-       Certificat de l’Hble. Comú de la Massana o d’Ordino

-       Document d’identitat (passaport o targeta de residència)

-       Número IBAN

Preu del contracte: fins a 20 kW contractats: 25,00 € / kW (+4,5% IGI).

Si la persona interessada no pot venir a contractar la seva alta, necessitem una autorització signada.

Descarregar_documents_necessaris_habitatge.pdf
Descarregar_documents_necessaris_local.pdf
Descarregar_documents_necessaris_obra.pdf
Baixa

Per fer la baixa del contracte de subministrament elèctric, el titular ha de passar per les nostres oficines i portar:

- document d’identitat

- la lectura del comptador.

El pagament de l’últim rebut s’ha de fer a la nostra oficina d’atenció al públic, en el moment que es dóna de baixa el contracte.

 

Si el titular no pot fer el tràmit, pot autoritzar una altra persona, portant una autorització.

Descarregar_autoritzacio.pdf
Domiciliació bancària

Descarrega't el formulari per modificar el compte bancari: canvi de domiciliació bancària

Recorda adjuntar la còpia del document d'identitat. 

Descarregar_canvi_domiciliacio.pdf
Autorització

Aquest formulari s'ha de presentar quan la persona que aporta la documentació o sol·licita informació, actua en representació d'altri. 

Descarregar_autoritzacio.pdf
Canviar la potència

Per augmentar la potència contractada necessitem:

 

· Butlletí elèctric a nom del titular del contracte ja existent

· Document d’identitat (passaport o DNI de la persona física o del representant de la societat)

· Autorització signada per la persona contractant o el representant legal en el cas de no fer la gestió personalment

Preu del nou contracte: 36€ (+4,5%) + 25€ (+4.5%) per cada kW de més.

 Per disminuir la potència necessitem:

· Document d’identitat (passaport o DNI de la persona física o del   representant de la societat)

· Autorització signada per la persona contractant o el representant legal en el cas de no fer la gestió personalment

Preu del nou contracte: 36€ (+4,5%) 


Important: si el comptador instal·lat no pot donar la nova potència i s’ha de canviar el comptador,
es generarà una factura addicional de treballs i material. En aquest cas sempre avisarem abans de fer el canvi.
Descarregar_canvi_potencia.pdf
Back-To-Top