Tràmits

Alta

Documents necessaris per contractar el subministrament elèctric d’un habitatge:

 

-       Butlletí de l’electricista

-       Certificat d’habitabilitat

-       Certificat de l’Hble. Comú de la Massana o d’Ordino

-       Document d’identitat (passaport o targeta de residència)

-       Número IBAN

 

Preu del contracte: fins a 20 kW contractats: 25,00 € / kW (+ IGI 4,5%).

 

Si la persona interessada no pot venir a contractar la seva alta, necessitem una autorització signada.

 

 

Descarregar_documents_necessaris_habitatge.pdf
Descarregar_documents_necessaris_local.pdf
Descarregar_documents_necessaris_obra.pdf
Baixa

 

Per fer la baixa del contracte de subministrament elèctric, el titular ha de passar per les nostres oficines d’atenció al públic. Ha de portar un document d’identitat i la lectura del comptador. Si el titular no pot fer el tràmit, pot autoritzar una altra persona, portant una autorització per realitzar aquest tràmit. El pagament de l’últim rebut s’ha de fer a la nostra oficina d’atenció al públic, en el moment que es dóna de baixa el contracte.

Descarregar_autoritzacio.pdf
Tarifes 2019

Les tarifes aplicades estan publicades al BOPA.

Segons els tipus de contracte s'aplicarà un tipus de tarifa o un altre.

Pels habitatges s'aplica la tarifa blava domèstica.

En tots els altres tipus de contractes s'apliquen les tarifes professionals.
El tipus de tarifa professional s'aplica segons la potència contractada.

Descarregar_bopa_tarifes_2019.pdf
Descarregar_tarifa_blava_domestica_2019.pdf
Descarregar_tarifa_blava_professional_2019.pdf
Descarregar_tarifa_verda_2019.pdf
Descarregar_tarifa_vermella_2019.pdf
Domiciliació bancària

Descarrega't el formulari per modificar el compte bancari: canvi de domiciliació bancària

Recorda adjuntar la còpia del document d'identitat. 

Descarregar_canvi_domiciliacio.pdf
Autorització

Aquest formulari s'ha de presentar quan la persona que aporta la documentació o sol·licita informació, actua en representació d'altri. 

Descarregar_autoritzacio.pdf
Canviar la potència

Per augmentar la potència contractada necessitem:

 

   · Butlletí elèctric a nom del titular del contracte ja existent

   · Document d’identitat (passaport o DNI de la persona física o del representant de la societat)

   · Autorització signada per la persona contractant o el representant legal en el cas de no fer la gestió personalment

Preu del nou contracte: 36€ (+4,5%) + 25€ (+4.5%) per cada kW de més.

 Per disminuir la potència necessitem:

   · Document d’identitat (passaport o DNI de la persona física o del   representant de la societat)

   · Autorització signada per la persona contractant o el representant legal en el cas de no fer la gestió personalment

Preu del nou contracte: 36€ (+4,5%) 

Important: si el comptador instal·lat no pot donar la nova potència i s’ha de canviar el comptador, 
es generarà una factura addicional de treballs i material. En aquest cas sempre avisarem abans de fer el canvi.
Descarregar_canvi_potencia.pdf
Back-To-Top