Qui som

És convenient presentar en quines condicions s'enllumenaven les llars. La teia, molt utilitzada, suportada pel llumener, a les cabanes; l'espelma fixada a la post de l'escudeller o bé damunt de la taula del secretari; el quinqué o la llàntia d'oli per baixar al celler, el llum de carbur i més tard el lampadari de petroli que donava més claror al moment de passar a taula per acabar la vetllada vora el foc lluminós.

[...] van obtenir de la dita societat, que ja produïa electricitat a la Central del Roc de les Anelletes per a Andorra la Vella, Escaldes, Encamp i Canillo, la possibilitat de comprar corrent, ja que la producció era excedentària. L'11 d'abril del 1920, els delegats per la Massana i Ordino i els comissionats de la Tabacalera firmen el contracte redactat pel notari En Teodoro Moles: "El fluid elèctric que necessitarà la Societat de la Massana i Ordino per l'enllumenat de nit de les dues parròquies al preu de 125 pessetes el kilowatt anyal pres a la central elèctrica de les Anelletes".

Firmat el conveni es van imprimir accions i es va procedir a vendre-les. Tot seguit els compradors es van reunir per redactar l'acta de constitució de la societat Nord Andorrà, SA (NASA), amb domicili social a la creu del terme de Santa Catarina. Aquests estatuts van ser redactats pel notari Josep Picart el 9 de juny del 1920. Un any i quatre dies més tard, diada de Sant Antoni, el corrent arribava a la Massana i a Ordino. La nova llum intensa, donada per les bombetes de filament de carbó, il·luminava les llars. A més, els carrers, amb un llum a cada cantonada, deixaven de ser foscos.

La llargada d'uns 14 quilòmetres de la línia de 6.000 volts, la plantació dels pals cedits pels Honorables Quarts, portadors d'isoladors i de fils, la compra de dotze transformadors i la retribució dels treballadors, van obligar la Junta Fundadora a demanar un préstec a la Banca Fornesa de la Seu d'Urgell.

El 3 d'abril del 1929, Tabacalera ven la secció elèctrica a En Josep Viladot Sala. Continuava, doncs, el servei de nit fins que FHASA va construir la carretera Andorra la Vella - Ordino. FHASA, mitjançant pagament, utilitzarà la nostra línia reforçada (trifàsica) pels treballs de perforació de les penyes i del túnel projectat, realitzant aquestes obres els particulars van gaudir de la llum de dia. Creada Electricitat Andorrana (EASA), es continua tenint llum de les Anelletes, i a més certs abonats poden tenir planxes elèctriques (els sastres) o motors (els fusters), etc. EASA exigí un augment de tarifa a la sortida de les Anelletes perquè NASA pogués estendre fins a Arinsal i Ansalonga la línia trifàsica per a usos domèstics industrials.

L'any 1932 el poble de Pal va empalmar la seva línia a l'estació d'Erts.

Nord Andorrà, SA, per contracte, va assegurar l'any 1962 la distribució al Quart de la Cortinada, dos anys després arribà la llum al repetidor de Carroi, primer en monofàsic i l'any 1980 en trifàsic. El Quart de Llorts s'empalmà a Arans l'any 1966. Els propietaris del Serrat per conveni de l'any 1973 esdevingueren clients de NASA.

A principis de la dècada dels setanta es procedí a canviar els cables de les Anelletes a l'Aldosa on es construí un centre de distribució, i l'any 1973 s'edificà una línia directa des de la Central de FHASA a Sant Antoni pel Solà d'Engordany passant pel seccionament del Pont Pla.

El 10 de juny del 1981 passà la tensió de distribució de 6.000 a 20.000 Volts implicant un gran esforç tècnic i humà de tots els agents. Aquest mateix any arribà el corrent al Pla de la Caubella de Pal i tres anys més tard al repetidor de Gomà. Finalment l'any 1990 és feu la connexió amb l'estació d'Ordino - Arcalís.

Nord Andorrà, SA a causa de conflictes amb FHASA, hagué de recórrer davant les Molt Il·lustres Delegacions Permanents i mercès als seus pronunciaments, cada vegada la nostra companyia es confirmà més com a distribuïdora d'electricitat. El Reglament aprovat pels Delegats Permanents de SS.EE. els Coprínceps el dia 28 de juliol del 1975, alleugereix l'administració de les societats distribuïdores andorranes.

El dia 1 de febrer del 1988 el M.I. Consell General adquireix FHASA i EASA, creant Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA).

Fins a l'any 1948, les reunions es fan al terme de Santa Catarina, a la trenca de les dues parròquies, moltes vegades nevant o plovent. A partir d'aleshores se celebren a la sala del Molt Honorable Comú de la Massana, després al local social llogat a casa Montoliu i, finalment, el 8 de juliol del 1991 Nord Andorrà, SA adquireix un local per a oficines i reunions, quedant per sempre més a Santa Catarina.

Per assegurar un millor subministrament, el març del 1995 es posen en servei les dues noves línies provinents de FEDA a través del bosc de Beixalís i la Gonarda, previstes per una tensió de 110 kV, utilitzades en 20 kV permetent una potència de subministrament de 30 MVA. Nord Andorrà, SA reforma les estacions distribuïdores de l'Aldosa, Erts i Ordino amb ampliacions els anys 2001 i 2006, i reformes (Ordino i Erts) els anys 2002 i 2008, per fer front al constant augment de la potència instal·lada i les línies de Mitja Tensió (M.T.) implantades.

El juliol del 1996 (Assemblea General Ordinària per l'any 1995) Nord Andorrà, SA assumeix la totalitat de la feina que feia Electricitat Montoliu per Nord Andorrà, SA i adquireix el 2 de juny del 1997 un terreny amb un magatzem a la partida de Miró, on l'any 2008 s'hi començà a edificar una nova nau adjacent.

Desitjant en primer lloc millores mediambientals visuals, a partir del 1997 es reforma i soterra nombrosos punts de la xarxa, fent front ensems als augments de potència i a les avaries provocades per situacions climatològiques pròpies a l'alta muntanya.

El febrer del 1998, a iniciativa de FEDA, es manté una reunió amb les companyies distribuïdores amb vista a una possible fusió. Finalment, el 12 de desembre del 1998, l'Assemblea General Extraordinària d'accionistes acorda fusionar-se amb FEDA i la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, projectant-se la creació d'una nova societat anomenada FEDASA. El 30 de setembre del 1999, el Consell General aprova la Llei de creació de FEDASA, però el 12 d'abril del 2000 el Tribunal Constitucional la declara nul·la i sense efecte.

Nord Andorrà, SA continua doncs, treballant en solitari, mantenint unes bones relacions amb FEDA i amb les altres distribuïdores d'electricitat.

L'Assemblea General Ordinària del 10 de juny del 2001, creà la direcció de l'empresa.

Entre els anys 2001 i 2004 Nord Andorrà, SA instal·là la segona línia de M.T. subministrant la distribuïdora d'Erts, i completà l'anell elèctric principal entre els pobles de l'Aldosa, Anyós, Sispony, la Massana i els nuclis dels Plans i Escàs. Es construeix l'any 2005 la línia d'enllaç entre els sectors d'Arinsal i Setúria, completant així l'anell general de la xarxa entre Arinsal i Pal, i permetent un millor subministrament de la zona.

L'Assemblea General Extraordinària de la societat del 25 de maig del 2002 aprova l'ampliació de capital i modificació d'estatuts per adaptar-se a la legislació.

Per millorar l'accessibilitat i l'atenció al client, Nord Andorrà, SA adquireix el 5 d'abril del 2004 un local a l'avinguda del Través núm. 33 de la Massana -partida de Santa Catarina- on el 13 d'octubre del 2008 les noves oficines d'atenció al públic acullen els primers clients, però la benedicció del local tindrà lloc el dilluns 2 de febrer del 2009 diada de la Mare de Déu de La Candelera.

L'any 2008 es posa en servei el tram final de la segona línia de Mitja Tensió de la Vall d'Ordino, així com l'anell interior al sector d'Ordino-Arcalís, tanmateix des de principis d'any la totalitat de la xarxa de Mitja Tensió en aquesta parròquia queda soterrada, complint així el conveni signat amb el Comú d'Ordino el 2 d'octubre del 1998.

El dia 31 de juliol del 2009 es crea l'Associació d'Entitats del Sector Energètic (AESE) que agrupa les distribuïdores d'electricitat altres que Feda.

L'1 de desembre del 2010 el Consell d'Administració de Nord Andorrà, SA aprova el desplaçament de l'estació distribuïdora de l'Aldosa, movent-la del centre del poble a la zona de la Gonarda, al costat de la futura ETR 110/20kV de Feda. La nova estació transformadora i distribuïdora de la Gonarda es posa en explotació l'octubre del 2012.

A principi de l'any 2013 i en estreta col·laboració amb Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria i el Servei de Telecomunicacions d'Andorra, es comença la implantació del sistema de telegestió de comptadors PLC Prime Alliance a través de la xarxa de fibra òptica. S'anirà renovant així de mica en mica, el parc de comptadors i es posarà en marxa una xarxa de fibra òptica que s'implantarà a totes les estacions transformadores de Nord Andorrà, SA.

L'agost del 2013 s'adquireix el pis primer porta primera de l'edifici Santa Catarina de La Massana, unitat immobiliària que servirà per fer la nostra oficina de direcció i comptabilitat més amplia.

L'octubre del 2014 es desmunta la línia aèria del bosc de Pal, finalitzant així el soterrament de la totalitat de la xarxa de mitja tensió de les Valls d'Arinsal, Erts i Pal.

 

Back-To-Top